Sunday, March 11, 2012

Cergas Fizikal Solat Sempurna...

Solat adalah tiang agama,mendirikan solat bermakna mendirikan agama,meningglakan solat bererti meninggalkan agama,kesempurnaan solat amat dituntut kerana solat yang sempurna mencegah diri daripada perbuatan keji dan mungkar.
Solat melalui toma'ninah memberikan kesan terbaik untuk meningkatkan kecergasan asas latihan yang baik dalam kekuatan fizikal,kekuatan fizikal adalah asas didalam yang perlu diutamakan dalam kesempurnaan solat.
Oleh itu,solat yang sempurna dari segi toma'ninah,dilakukan wajib 5 kali sehari mampu membina asas-asas kekuatan fizikal untuk sihat dan cergas.

HADITH
"Sejahat-jahat pencuri adalah orang yang mencuri dalam solatnya.Para sahabat bertanya"Wahai Rasulullah,bagaimana ia mencuri dalam solatnya?"Baginda menjawab,"Ia tidak sukuk dan sujud dengan sempurna"(HR AHMAD).
Renungan bersama...