Thursday, January 31, 2008

MENANGANI STRESS

Assalamualaikum dan Salam Perpaduan

Kita akan memperbincangkan mengenai stress/tekanan yang dihadapi oleh manusia pada hari ini. Stress sebenarnya adalah satu satu keadaan yang berada pada setiap kehidupan di dunia ini dan manusia menghadapi stress pada setiap hari. Kita lihat sama ada stress itu memberi kebaikan atau keburukan pada seseoang individu, contohnya..keinginan seseorang itu untuk memiliki sesuatu yang diinginkan mendorong beliau mendapatkan dengan cara apa sekali pun tapi mestilah cara yang sah jangan sampai melanggar undang-undang..

No comments: