Sunday, July 15, 2012

Halal dan Toyibba.

Pekara dan kreteria makanan yang sihat menurut Al-Quran dan Hadith.
Di dalam Al-Quran dan Hadith telah mengariskan rumusan umun 'Halal dan Toyibb sebagai syarat utama memilih makanan:
"Wahai sekalian manusia! MAKANLAH DARI APA YANG ADA DI BUMI,YANG HALAL LAGI BAIK..." 
                                                                                 Surah al-baqarah,ayat 168
dan

'Wahai orang yang beriman! Makanlah daripada rezeki yang baik yang sudah Kami berikan kepada kamu....,"
                                                                                 Surah al- baqarah, ayat 172

Secara estimologinya perkataan Halal itu adalah daripada sumber yang bebas @ tidak terikat dengan ketentuan melarangnya,secara mudahnya iaitu pekara yang bebas daripada sumber bahaya di dunia dan akhirat...

ramadhan akan kunjung tiba....
Alhamdulillah .....